Összművészeti emlékmegőrző

Tárlat - irodalmi felolvasóest - verskoncert - elmélkedés

Képzeljünk el a valóságos vagy kijelölt, kinevezett színpadon, esetenként a színpad nélküli előadói térben egy tárlatot, melyen 6 vagy 8 kiállított és 20 vetített művészi fotó látható. A fotók régi, körfolyosós bérházakat mutatnak, díszes vagy éppen érdekes, izgalmas lépcsőházakat, udvarokat, ablakokat örökítenek meg, megjelenítik az ott élőket. Valóságossá teszik a kapualjak hangulatát és illatát, és a néző elé varázsolják ennek a különös világnak, közösségnek a szépségeit, derűs vagy éppen nosztalgikus képeit.

Képzeljük el ennek a kiállításnak a megnyitóját, az ünnepélyes eseményt, amikor megszólalnak a képfestmények szereplői, elmesélik történeteiket, megosztják önmagukat. A folyosókról a szobákba kukucskálva megleshetjük életük pillanatait, azonosulhatunk érzéseikkel, gondolataikkal, amíg rá nem jövünk, hogy az ajtók mögött a saját életünk zajlik. De mindez csak egy vaku-villanás, hiszen a végén a kiállítás bezárul, eltűnik, mint ahogy a vetített kép is eltűnik a falról.

Bérháztörténetek zárókép

Képzeljük el, hogy mindennek illusztrálásaként a háttérből lágy zene szól, egy gitár és egy hegedű finoman kíséri ismert és ismeretlenebb költők (Fövényi Sándor, Gáti István, Kiss Dénes, Kiss József, Radnóti Miklós, Weöres Sándor) énekelt verseit. A dallamok életre keltői maguk is ezekben a bérházakban nőttek fel, a megszólaló dalok az ő saját történeteiket példázzák. Szerenádjuk hangjai kaput nyitnak a költészet számára, és megteremtik a hangulat, a látvány és a narráció hármasának szigorú dramaturgia szerint megkomponált egységét.

Sólyom Tamás

 

Tábi Tamás

 

Látvány: Lantos P. István fotóművész fotókiállítása

Narráció: Ferenczfi-Faragó Eszter: Életvillantások (novellínók)
Felolvassa: Tábi Tamás

Zene: Sólyom Tamás és Tábi Tamás

Ötlet és rendezés: Sólyom Tamás

 

Időtartam: körülbelül 50 perc

Lehetséges helyszínek:

Belvárosi régi építésű házak nagyobb kapualjai, zártabb udvarai
Kamara-, és pódium színpadok, kamaraszínházak
Kiállítótermek, könyvtárak, művelődési intézmények, közösségi terek